TEATR

Teatr Poezji "Wiatrak" - twórczy aktywny 25-latek Do tej pory ok. 70 premier w tym spektakle poetyckie, kabaretowe, widowiska i happeningi. Występy w Niemczech i Szwecji. Aktualnie grupa liczy ok. 40 osób i co najmniej drugie tyle aktywnych przyjaciół. WIATRAK jest gospodarzem Barlineckiego Lata Teatralnego - w 2006 r odbywa się jego XIV edycja.

HALKA

Najstarszy, lub jeden z najstarszych na Pomorzu Zachodnim chór mieszany powstał w Barlinku w roku 1947. Przyjął on nazwę pochodzącą od imienia tytułowej bohaterki opery Stanisława Moniuszki „Halka”.

PRACOWNIA

..."Wiele na ten temat było wypowiedzi i słowa pisanego, a nawet prac magisterskich i doktorskich, a myśmy się po prostu cudownie bawili, choć też bywało, że przegadaliśmy całe zajęcia, bo ktoś miał jakiś problem.

Fabryka

Zespół Fabryka Tańca Barlinek, działa od 20 lat przy Barlineckim Ośrodku Kultury kierowany jest przez dyplomowanego pedagoga tańca mgr Katarzynę Stanisławską.