PRACOWNIA

..."Wiele na ten temat było wypowiedzi i słowa pisanego, a nawet prac magisterskich i doktorskich, a myśmy się po prostu cudownie bawili, choć też bywało, że przegadaliśmy całe zajęcia, bo ktoś miał jakiś problem.

Nie było reguł, ani określonych ram zajęć. Najważniejsza była wolność twórcza, osobowość, poczucie własnej wartości, potrzeba tworzenia i satysfakcja. Każdy nowy wypał był przeżyciem (radość lub rozczarowanie).Piec nigdy nie wystygał, a dzieci już godzinę przed zajęciami tłoczyły się przed drzwiami pracowni. Wkrótce pracownia stała się wylęgarnią pomysłów, azylem twórców, a dla wielu zajęcia przerodziły się w życiowa terapię."...Romana Kaszczyc (cytat z folderu na 25-lecie Pracowni Ceramiki Unikatowej).

Pracownia powstała w 1975 roku z inicjatywy i twórczej pasji artystki plastyka Romany Kaszczyc i przy wsparciu finansowym ówczesnego mecenasa dyrektora ZUO "Bomet" Bronisława Bagińskiego. Mieszkańcy Barlinka są tak związani z pracownią poprzez wyroby ceramiczne i zajęcia ceramiczne, że dzisiaj nikt nie wyobraża sobie, że mogłoby być inaczej.

Wychowywanie przez sztukę jest nadal priorytetem działalności naszej pracowni, ale cieszymy się również kiedy nasze liście ceramiczne rozsławiają nie tylko pracownię, ale również naszą Puszczę Barlinecka na całą Polskę, Europę, a nawet Amerykę.

Zapraszamy Państwa do Barlinka, a w Barlinku do Pracowni Ceramiki Unikatowej.

Teresa Bartkiewicz