Źródliskowa Dolina Płoni to najciekawszy krajobrazowo teren okolic Barlinka .Dolina, poddana przez tysiące lat czynnikom erozyjnym, imponuje rozmiarami - na północ od Barlinka osiąga 2-3 km szerokości i 80-90 m głębokości Przypomina swoim ukształtowaniem tereny górskie, zwana jest „Bieszczadami Barlineckimi”. Różnice poziomów dochodzą do 70 m np. m. Zbocza doliny poprzecinane są poprzecznymi  jarami, których jest ok. 90.

Najbardziej cenny przyrodniczo to ścisły rezerwat  przyrodniczy „Skalisty Jar Libberta” koło miejscowości  Równo.  Dnem doliny meandruje rzeka Płonia. Jej wody oraz licznych w dolinie źródeł i strumieni wykorzystywane są również do zasilania rozległych stawów rybnych. Bogata flora Doliny Płoni obejmuje 654 gatunki roślin naczyniowych i 95 gatunków mszaków. Cała dolina jest chroniona. Leży w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym jest także obszarem Natura 2000 nazwanych „Dolina Płoni i Jezioro Miedwie” oraz „Puszcza Barlinecka”.

W dolinie znajdują się malownicze wioski: Żydowo, Niepołcko, Równo. Laskówko oraz Jagów i Chrapowo. Najwyżej położone to miejscowości Laskówko i Jagów – stąd można oglądać panoramę doliny. Rzeka Płonia ma charakter górski dlatego w przeszłości  wybudowano  na niej wiele wodnych młynów o których można przeczytać ciekawe legendy. Największy młyn  zachowany po dziś to „Młyn Papiernia”.

Zapraszamy do poznania tej wyjątkowej okolicy korzystając z przygotowanych dla Państwa  turystycznych tras :  szlak barlinecki rowerowy czerwony , szlak żółty pieszy „Do Żródeł Płoni” , szlak niebieski pieszy „Do Skalistego Jaru Libberta”. W Niepołcku znajdują się jednostki noclegowe i  gastronomiczne a w Żydowie nad jeziorem pole namiotowe.

Odkryj historię i przyrodnicze osobliwości doliny!

Foto: Katarzyna Mielcarek

Foto: Bronisław Pilich

Foto: Krzysztof Krawczyk

Foto: Paulina Duszyńska