HALKA

Najstarszy, lub jeden z najstarszych na Pomorzu Zachodnim chór mieszany powstał w Barlinku w roku 1947. Przyjął on nazwę pochodzącą od imienia tytułowej bohaterki opery Stanisława Moniuszki „Halka”.

Jednym z założycieli chóru, jego pierwszym kierownikiem artystycznym oraz dyrygentem był Jan Szwaracki. Chór działał z przerwami, z których ostatnia, najdłuższa trwała ponad dwadzieścia lat. Wznowienia działalności zespołu dokonał przybyły do Barlinka absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu mgr sztuki Ireneusz Zagata. Członkowie chóru to zintegrowana grupa ludzi różnych zawodów z przewagą nauczycieli. Łączy ich miłość do muzyki. 

Łącznikiem między starą i nową „Halką” jest małżeństwo Ireny i Mieczysława Szczyglewskich, które śpiewa w zespole od chwili jego założenia. Rok 2007 jest rokiem 60 – lecia powstania oraz rokiem 10 – lecia wznowienia działalności „Halki”..

W ciągu ostatnich dziesięciu lat chór systematycznie rozwijał się. Szczyci się poznaniem i opracowaniem ponad stu utworów muzycznych. muzycznych jego repertuarze mają miejsce pieśni ludowe, rozrywkowe, okolicznościowe, patriotyczne, arie operetkowe i operowe, fragmenty dzieł kompozytorów polskich i zagranicznych. Poważne miejsce zajmuje muzyka poważna. W przeważającej części opracowania, aranżacje muzyczne są dziełem dyrygenta Ireneusza Zagaty.

„Halka” współpracuje ze szczecińskim chórem „Hejnał”, zespołem akordeonistów ze Schneverdingen (Niemcy) oraz chórem mieszanym działającym przy szkole muzycznej w Soltau (Niemcy). Odbył dziesiątki koncertów w kraju. Śpiewał w Szwecji, Rosji oraz wielokrotnie w Niemczech. 

Obsłużył artystycznie, na zamówienie, wiele imprez okolicznościowych, ślubów i pogrzebów. Występy chóru urozmaicają wyszkoleni w czasie jego pracy soliści, duety oraz żeński kwartet wokalny, w skład, którego wchodzą uzdolnione nauczycielki: Dorota Kowalska, Elżbieta Kusa, Teresa Olech, Joanna Solińska. Wokalistom i całemu chórowi akompaniuje zespół instrumentalny w składzie: Zbigniew Geldner – akordeon, Jerzy Kalista – gitara basowa, kontrabas, Roman Lackowski – mandolina, Alicja Michałem – wiolonczela, Józef Nowicki – instrumenty klawiszowe. Każdy z wymienionych zespołów posiada samodzielny repertuar zarówno świecki jak i religijny.

W ramach obchodów 10 – lecia wznowienia działalności chór odbędzie w okresie od maja do września b.r. 16 planowanych koncertów i imprez okolicznościowych. Zapraszamy do udziału o nich wszystkich miłośników muzyki.