Szlak

Barlinek - Jezioro - Okunie - Moczydło (dł. 25,0 km). Część szlaku prowadzącego z Barlinka do Lubniewic. Na trasę wyruszamy z Rynku (0,0 km), początkowo ze znakami szlaku zielonego (dookoła Jeziora Barlineckiego). Po dojściu do rozgałęzienia szlaków (2,8 km), skręcamy w lewo pod górę, idąc jarem na wzniesienie.

Po 300 m wędrówki skręcamy w prawo i dochodzimy do przecinki (3,3 km), w którą skręcamy w lewo. Przecinamy brukowaną drogę Barlinek-Karsko (4,3 km) i wchodzimy w drogę leśną prowadzącą do osady Okunie. Schodzimy z niej zaraz w lewo skos (4,5 km), kontynuując wędrówkę wspomnianą wyżej przecinką leśną. Po dojściu do drogi prowadzącej wzdłuż północnego brzegu jez. Okunie (6,9 km) skręcamy w lewo i schodząc w dół wychodzimy wkrótce na drogę Barlinek-Moczydło przy zabudowaniach osady Okno (7.2 km).

Drogą tą idziemy w prawo, mijamy rozwidlenie dróg (7,8 km). Idziemy terenem pagórkowatym. Po dojściu, wkrótce schodzimy z bruku w lewo, w dukt leśny do poprzecznego duktu, skręcamy w prawo (8,4 km), a na kolejnym skrzyżowaniu w lewo (9,1 km). Po dalszych 400 m przecinamy następne skrzyżowanie duktów. Dochodząc do kolejnego skrzyżowania skręcamy w lewo, idziemy w dół, przecinamy dolinę Santocznej (10,2 km) i po dojściu do poprzecznej drogi skręcamy w prawo, przechodząc wkrótce obok osady Dąbrowa (10,9 km). Szeroką leśną drogą dochodzimy do skrzyżowania (12,1 km) i skręcamy w prawo, idąc do zabudowań Moczydła drogą opadającą w dół. Na skrzyżowaniu dróg na północnym skraju wsi (12,5 km) skręcamy w lewo skos, przecinając Santocznę i szeroką drogą idziemy w kierunku południowo-zachodnim. W miejscu gdzie szlak niebieski skręca w lewo (13,3 km) idziemy nadal prosto, dochodząc wkrótce do drogi lokalnej Barlinek-Gorzów, gdzie szlak się kończy (13,6 km). Stąd jest ok. 1 km do rezerwatu Markowe Błota. Powrót do Barlinka tą samą drogą.

Do Skalistego Jaru Libberta (dł. 22,0 km). Szczególnie atrakcyjny szlak okrężny, prowadzący przez malownicze tereny doliny Płoni. Szlak rozpoczyna się przy przystanku PKS i biegnie ul. św. Bonifacego. Idąc tą ulicą mijamy po prawej stronie stawy rybne, i dalej po lewej stronie „Młyn Papiernia”. Dochodzimy do wsi Żydowo (4 km). We wsi znajduje się park z okazałymi drzewami. Dalej drogę brukowana dochodzimy do wsi Niepołcko (7 km). Jest to stara wieś położona u stóp „Lisiej Góry”. We wsi park i ruiny pałacu. Z Niepołcka kontynuujemy marsz brukowane drogę prowadząca do Laskówka, mijając po prawej stronie stawy rybne, a następnie po lewej stronie ujęcie wody dla mieszkańców Niepołcka. Ujęcie to powstało przez zabudowanie naturalnego źródła. Po przejściu około 600 m skręcamy w lewo (9,1 km) idąc pod górkę dróżką gęsto obsadzoną krzewami w „tunelu drzew”. Po wyjściu na równinę i skraj lasu (10,0 km) idziemy dalej drogą polną w kierunku zabudowań Równa, przy skrzyżowaniu dróg polnych (10,9 km). Stąd w prawo przez łąki prowadzi dróżka do głębokiego jaru oddalonego od szlaku o 300 m. Jest to rezerwat „Skalisty Jar Libberta”.

Przechodząc przez wąwóz widzimy okazałe drzewa świerka pospolitego i buka zwyczajnego, ciekawe rośliny zielne, a także skałki zlepieniowe, pomniki przyrody nieożywionej. Po wyjściu z rezerwatu - dochodzimy do wsi Równo (1,4 km). We wsi dwór, ruiny kościoła i park. Powrót tą samą drogą lub przez wsie Rówienko, Lutówko, Osinę. Dochodzimy do Barlinka od strony ul. Szosowej.