Zapraszamy na ścieżkę rowerową z Barlinka do Krzynki. Trasa wiedzie po promenadzie wokół Jeziora Barlineckiego oraz po terenach Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Malownicza ścieżka to 3,5 kilometra uroczych widoków jezior, krajobrazów miejskich i leśnych.

Najciekawsze atrakcje na trasie to:

1. Zabytkowy budynek hali sportowej z 1923 r. ufundowanej przez honorowego Obywatela miasta barona Dietricha von Klitzinga. Budynek jest bogato zdobiony płaskorzeźbami o tematyce sportowej i roślinnej.

2. Żydowska Góra – Juden Berg miejsce cmentarza żydowskiego – zamkniętego w 1935 r. Miejsce pochówku między innymi ojca Szachowego Mistrza Świata Emanuela Laskera – Starego Rabina Michaelisa Arona Laskera. Zachowane nagrobki zostały przeniesione na Cmentarz Miejski, gdzie utworzono lapidarium.

3. Plac wypoczynkowo-rekreacyjny.

4. Punkt widokowy na mostku na Jezioro Barlineckie z czterema wyspami (Łabędzia, Sowia, Nadziei, Zielona) o łącznej powierzchni 260 ha. Punkt ukazuje również w całej okazałości zabytkowe kąpielisko z 1927 r.

5. Kompleks urządzeń do gimnastyki.

6. Mury obronne – pozostałość wzniesionej w I poł. XIV w. fortyfikacji miejskiej

7. Stacja trasy: Błękitna trasa legend. Tablica o Jeziorze Barlineckim.

8. Pałacyk Cebulowy – Zabytkowa Willa z 1908 r.

9. Kompleks sportowy (Klub Żeglarski „Sztorm”, stadion sportowy i kompleks kortów tenisowych).

10. Zabytkowe kąpielisko z 1927 r. wybudowane w unikatowym stylu alpejskim.

11. Jezioro Uklejowe z bogatym siedliskiem grążela żółtego.

12. Trasa piesza „Błękitna Trasa Legend”. Trasa turystyczna wokół trzech jezior wytyczona na podstawie legend i tajemnic o jeziorach: Barlineckim, Uklejowym i Chmielowym.

13. Dolina Jeziora Stycko – malownicza dolina z leśnym jeziorkiem otoczonym wysoką skarpą, tajemniczymi olsami i legendarnym źródełkiem „Krynica”.

14. Waldszenke „Leśna Gospoda” – ruiny słynnej w okresie międzywojennym restauracji. Miejsce szczególnie chętnie było odwiedzane przez turystów rowerowych i pieszych.

15. Bukowa Puszcza – trasa wiedzie przez las pełen jarów, porośnięty piękną buczyną pomorską.

16. Szlak Dębów – 11-kilometrowa ścieżka dydaktyczna, która prowadzi po terenach Nadleśnictwa Barlinek ukazując ciekawe okazy dębów, nawet 300-letnich.