Retro

Stowarzyszenie Zwykłe  Kulturalnego Ruchu Seniorów-Zespół śpiewaczy „RETRO” w Barlinku pod patronatem Klubu „Panorama” działa pod kierunkiem instruktora Ryszarda Bernackiego od 2 lutego 2005 r. 

Stowarzyszenie posiada 4-ro osobowy zarząd, a to Danuta Ślepowrońska- osoba reprezentacyjna stowarzyszenia, 2.Mieczysław Pyciak zastępca, 3. Bartnicka Jadwiga protokulant, 4. Olga Kmiecik skarbnik. Zaświadczenie o rejestracji stowarzyszenia w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Nr.OR III 5050//8/2005 z dnia 13.06.2005 r. znajduje się w aktach Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie działa zgodnie ze Statutem o stowarzyszeniach w którym zawarte są cele i zadania działalności. Zespół – stowarzyszenie liczy 26 osób. „RETRO” posiada różnorodny repertuar od pieśni patriotycznych, poprzez kościelne , ludowe, rozrywkowe, okolicznościowe (święto matki, rocznice i benefisy ciekawych ludzi z terenem Gminy i Miasta, wydarzenia ciekawe-jak Dni Barlinka, Barlineckie Lato Teatralne, itp). 

Repertuar Zespołu posiada ponad 100 pieśni. Jesteśmy w stanie uświetnić prawie każdą uroczystość. Współpracujemy z zespołami i organizacjami niemieckimi. Chętnie nawiązujemy nowe kontakty i bierzemy udział w przeglądach zespołów tego typu. 

W styczniu 2006 r. została wydana płyta, nagrana przez radio Zachód z Zielonej Góry.