BARLINIACY

Zespół śpiewaczy „Barliniacy” działa przy Klubie Seniora Złota Strzecha” od 20 lat. Zespół posiada na swoim koncie wiele nagród, w tym wiele nagród z Ogólnopolskich Przeglądów ARS w Bydgoszczy, Wojewódzkich Przeglądów w Gorzowie, Szczecinie. 

Zespół „Barliniacy” występował wielokrotnie na różnych imprezach ogólnomiejskich, w zaprzyjażnionych Klubach Seniora, za granicą w Schneverdingen, Schwedt. Od 6 lat  Zespół Śpiewaczy „Barliniacy” współpracuje z Chórem  seniorów w  Schwedt, od 4 lat corocznie Zespół „Barliniacy” występował z koncertem kolęd w kościele katolickim w Schwedt. Zespół otrzymał już zaproszenie do udziału w kolejnym koncercie bożonarodzeniowym w Schwedt w dniu 10.12.2006r.

Zespołem kieruje Roman Lackowski, podkład muzyczny zapewnia Ryszard Budzeń. Członkowie zespołu śpiewając w zespole sprawiają przyjemność sobie i innym, ponadto służą pomocą innym w różnych formach np. wydają  żywność, odzież używaną, sprzęt rehabilitacyjny, odwiedzają w Domach Pomocy Społecznej.