PROPOZYCJA TRASY SAMOCHODOWO-ROWEROWEJ - Jeśli zabytki warte zwiedzenia to dla Ciebie nie tylko piramidy, pałace i muzea, jeżeli lubisz zaglądać w ciekawe, zapomniane zakątki i oglądać urzekające wiejskie pejzaże- wsiądź na rower lub do samochodu i ruszaj!!!

Zapraszamy na wycieczkę po Gminie Barlinek

Barlinek- Brunki- Dzikowo- Mostkowo- Swadzim- Dziedzice- Stara Dziedzina- Żelice- Strąpie- Lutówko- Równo- Niepołcko- Żydowo- Młyn Papiernia- Barlinek

Ciekawsze miejscowości na trasach:

Brunki - znajduje się tu dwór usytuowany na wzniesieniu, jest to budynek parterowy z dwuspadowym dachem ceramicznym.

Dziedzice - wieś (osada z VI-VII w.) kościół z XIII/XIV w. (przebudowany w XV w.) Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic opiekuje się izbą pamięci narodowej poświęconej polskim jeńcom z obozu Woldenberg (19 pochowano w zbiorczej mogile na cmentarzu), tablica pamiątkowa. Sklep.

Dzikowo - wieś, kościół z XV/XVI w. (przebudowany w XIX w., odbudowany w latach 1975- 80 po zniszczeniach w 1945 r.)  Lipa- pomnik przyrody, park z  XVII w., przekształcony w XIX w. z okazałymi drzewami pomnikowymi.

Karsko - duża wieś, zabudowania pałacowe z parkiem z XIX w., kościół zabytkowy. Sklepy.

Laskowo - wieś, wymieniona w 1236 r. (własność cystersów z Kołbacza). Kościół wczesnogotycki z końca XIII w. (przebud. W XIX w. drewniana dzwonnica), ruiny pałacu 2 końca XIX w. (1842r.), park podworski z l połowy XIX w. z pomnikowym drzewostanem (aleja lipowa). Sklep.

Laskówko - niewielka wieś, dwór z XIX w.

Leśnictwo Okno (i osada Okno) nad jeziorem Okunie (wschodni brzeg), dąb - pomnik przyrody (tablica informacyjna), nad jeziorem pole biwakowe.

Leśnictwo Moczydło - możliwość uzyskania informacji o Rezerwacie „Markowe Błota.

Młyn Papiernia - To dawny młyn wodny nad Płonią. W 1733r. Meissner zbudował tutaj słynną papiernię, znaną zwłaszcza w wyrobu znakomitego papieru czerpanego. W 1869 r. przebudowano ją na młyn mączny. Obecnie znajduje się pod opieką Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn Papiernia”.

Mostkowo -  wieś, kościół neogotycki z zabytkowym obrazem z XVIII w., domy wąskofrontowe. Park z początku XIX wieku ( dwa buki zwyczajne o obwodach pni 246 cm i 300 cm, grab pospolity o obwodzie pnia 253 cm oraz szpaler wiekowych sześciu dębów szypułkowych o obwodach pni 278- 450 cm. Z rzadkich gatunków  występują sosna czarna, platan klonolistne, dwa jesiony wyniosłe odmiany zwisającej i skrzydłorzech kaukaski).

Niepołcko - osada założona około 1200 r. przez cystersów 7. Kołbacza. Dwór o konstrukcji tyglowej z XIX w., obok park podworski z XIX w, z drzewami pomnikowymi, ruina ryglowego kościoła z XVIII w.

Przelewice - duża wieś, siedziba Urzędu Gminy. Stara osada typu owalnica wymieniona już w 1170r. Od 1821 r. rezydencja Marii Malwiny Arndt. Zabytki: kościół kościół końca XIII w. (przebudowany, z dobudowaną w XVIII w. drewnianą wieżą, wyposażenie, renesansowe i barokowe), pałac neoklasycystyczny budowany po 1821 r. (aktualnie w odbudowie), zabudowania folwarczne z dworem z XIX w. Główną atrakcją krajoznawczo- przyrodniczą jest przylegający do pałacu Ogród Dendrologiczny o pow. 30,34 ha z ponad 1200 gatunkami roślin, drzew i krzewów ( Japonia, Chiny, Korea, Ameryka Płn., Europa) utworzony w latach 1933- 38, możliwość zwiedzania indywidualnie i grupowo. Centrum Edukacji Przyrodniczej. Bary, poczta, możliwość noclegu.

Równo - wymieniona w 1278 r. (od 1290 własność klasztoru cysterek w Pełczycach). Dwór z XIX w. z niewielkim parkiem, ruina kościoła z XVIII w., sklep. W Równie (pkt. nr 10 szlaku rowerowego) drogą na wschód (w odległości około 300 m) możliwość dojścia do rezerwatu „Skalisty Jar Libberta” (unikatowe skały wapienne, zlepieńce piaskowców, głazy narzutowe). W 1933 r- botanik Libbert (z Lipian) opisał i zbadał ten obszar. Rezerwat utworzono w 1995 r.

Rychnów - wieś owalnica, wymieniona w 1371 r., kościół z  XIII w., (przebudowany w XIX w., strop modrzewiowy).

Stara Dziedzina - wieś, zespół dworsko- parkowy z XIX wieku.

Strąpie - wieś nad jeziorem Trojak. Dwór z XIX w., kościół z przełomu XIX/XX w. W parku z XIX w., drzewa pomnikowe. Sklep.

Swadzim - osada położona jest na terenie równinnym na wysokości 74 m n.p.m. w odległości 1 km od drogi Barlinek- Lipiany i 10 km na zachód od Barlinka. Zachowany z XIX w. dwór- murowany, parterowy budynek, kryty dwuspadowym wysokim dachem ceramicznym z naczółkami. Krajobrazowy park podworski powstał w 2 ćwierćwieczu XIX w.

Żelice - wieś, z zabudowy folwarcznej zachowały się budynek mieszkalny, budynek murowany zdobiony ozdobnymi fryzami z drugiej połowy XIX w. W parku widoczne są fragmenty po rozebranym pałacu i innych budowlach ozdobnych ( park- lipy drobnolistne, kasztanowiec biały i grab pospolity, dęby szypułkowe, buki zwyczajne, wiązy szypułkowe; pojedynczo: sosna wejmutka, platan klonolisny, bluszcz pospolity, Chojna kanadyjska).

Żydowo - wieś, domy ryglowe z X1X/XX w, jezioro. Park z początku XIX w. (dęby szypułkowe, klon, szupin japoński, dwa platany klonolistne) jezioro, panorama Doliny Płoni.