Szlak

Z nadjeziornej promenady droga, obok kościoła, prowadzi wprost do Muzeum Regionalnego. Tu kończy się spacer szlakiem arcymistrza szachowego wszechczasów. On sam codziennie przechodził tędy w drodze do szkoły. W muzealnych wnętrzach mieściła się wówczas drukarnia wraz z wydawnictwem. Od 1867 roku wychodził tutaj m.in. „Kurier Generalny dla Barlinka, Pełczyc i okolic” pismo ukazywało się nieprzerwanie przez 77 lat.

Przestronne izby Muzeum zawierają szereg ekspozycji, od archeologii i etnografii, aż po współczesność i znane postacie. Pierwsza z sal poświęcona jest najwybitniejszemu synowi Barlinka Emanuelowi Laskerowi. Wśród wielu eksponatów zapoznać się tam można z wydobytym z mroku aktem narodzin arcymistrza.

Dokument ten po raz pierwszy ujawniony został światu w „barlineckiej” biografii szachowego króla, przerywając spory oraz długoletnie milczenie nt. miejsca jego urodzenia..

Kazimierz Hoffmann

Muzeum Regionalne w Barlinku zaprasza do filii muzeum w Dziedzicach 

11 Listopada 2005 nastąpiła  uroczystość otwarcia placówki, na którą przybyło wielu gości z władzami miasta, powiatu, sołectwa, kombatantami, przedstawicielami różnych grup zawodowych oraz mieszkańców Dziedzic.
Honory gospodarzy pełniło Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic w osobach przew. Grażyny Oleszkiewicz, Jana Miducha i sołtysa Rafała Mazura oraz dyr. Barlineckiego Ośrodka Kultury Brygida Liśkiewicz i kustosz Muzeum  Regionalnego Halina Olkiewicz-Fijałkowska.
Filia Muzeum mieści się na I piętrze byłej szkoły i zajmuję powierzchnię ponad 200 m2.  W trzech salach szkolnych prezentowane są trzy tematy:

1. Życie jeńców polskich w obozie jenieckim Woldenberg w latach 1940-1945.
Na te ekspozycję składają się pamiątki byłych jeńców oflagu II c ilustrujące ich życie społeczne, kulturalne i sportowe w warunkach niewoli. Wśród ważnych muzealii znajdują się dokumenty o Tadeuszu Starcu - patron szkoły w Dziedzicach, Stefanie Flukowskim - poeta, pisarz, dramaturg oraz Kazimierzu Rudzkim - aktor scen polskich, i inni.

2. Izba szkolna - pamiątki edukacji.
Zgromadzone są tu głównie pomoce, przybory szkolne, mapy, plany lekcji, dzienniki szkolne, pierwsze podręczniki np. elementarz „Falskiego”, pochodzące przede wszystkim ze zlikwidowanej szkoły w Dziedzicach. Na kolejne pamiątki oczekujemy od zwiedzających. Duży sentyment wywołują wspomnienia wczesnych lat szkolnych na widok katedry nauczycielskiej, ręcznego dzwonka, ławki szkolnej z miejscem na kałamarz, kącik czystości z miską i dzbankiem, godło Polski z portretem Piłsudzkiego i Mościckiego, ruchomy alfabet, odznaki „wzorowego ucznia”, itd.

3. Wieś - sprzęt rolniczy i gospodarstwa domowego. 
To ekspozycja ilustrująca klimat wsi polskiej. A więc mamy plansze przedstawiające stroje ludowe, kunszt mebli, konstrukcji budowlanych, animacje zagrody wiejskiej, pól ornych, skrzynia, wialnia do zboża itp. Każda z tych ekspozycji dostarcza zwiedzającym określonych treści, wyzwala pozytywne emocje i przeżycia. Np. w ekspozycji poświęconej jeńcom dreszcz emocji wzbudza widok drutów kolczastych, brzózki, mogiła nieznanego żołnierza. W izbie szkolnej zeszyty z pierwszej klasy, kasztany, żołędzie, itp. Wieś to rolnik zmęczony pracą, pożywiający się.

To wszystko naprawdę warto zobaczyć.
 
Zainteresowanych zwiedzaniem Filii w Dziedzicach prosimy o kontakt z Muzeum Regionalnym w Barlinku pod nr telefonu 0957461889. Zapraszamy na naszą stronę www.dziedzice.org

Kustosz Muzeum
Halina Olkiewicz - Fijałkowska