Szlak

Z Panoramy widoczna jest błękitna tafla jeziora. U jego brzegów kończą swój przerywany dziś bieg mury obronne. O masywny fragment fortyfikacji (róg ul. Jeziornej i Wylotowej) opiera się biała budowla, której nieco dziwna architektura sprzeciwia się wszelkim stylom. Budynek intryguje swą nieszablonową kompozycją oraz egzotyczna nazwą: Dom Chiński. 

Z „Państwem Środka” budowlę łączyła osoba twórcy domu, podobnie jak Laskera zafascynowała pochodząca z Chin najstarsza w dziejach ludzkości gra tablicowa o nazwie „go”. Obydwu lokalnych patriotów łączyło jeszcze jedno: miłość do rodzinnego miasta.

Fundator kamieniczki, po życiu spędzonym na Dalekim Wschodzie, nie zastał już po powrocie obrazu miasta zapamiętanego z dzieciństwa. Zburzone w międzyczasie elementy fortyfikacji postanowił w symbolicznej formie utrwalić, wkomponowując je w bryłę swej budowanej siedziby. Najwyrazistszym historycznym akcentem budynku jest wybiegający ku wschodowi wykusz. Przedstawia on wierną, choć wielokrotnie pomniejszoną replikę stojącej niegdyś obok domu Wielkiej Furty Wodnej.

Reszta detali architektonicznych dyskretnie alegoryzuje inne elementy fortyfikacji, w zarysie dostrzegalnym tylko wprawnemu oku. Całość budowli zawiera zakodowany, jak w jakiejś Enigmie, zapis systemu obronnego dawnego Barlinka.

Kazimierz Hoffmann