Szlak

Na wschód od rynku wznosi się majestatyczna sylwetka barlineckiej fary. Jej strzelista, 52-metrowej wysokości wieża stanowi dominantę widokową miasta. Data budowy świątyni nie jest znana, lecz prawdopodobnie sięga okresu lokacyjnego. Wskutek przemian i burz dziejowych kościół ulegał licznym przekształceniom. Pierwotnie była to orientowana budowla romańska, o czym świadczą wmurowane w podstawę wieży ciosy kamienne. 

Wraz z nowym prądem w architekturze farę przebudowano w stylu gotyckim. Z tego okresu pochodzi profilowany portal główny. Na uwagę zasługują w nim dziwne wgłębienia, tzw. „miseczki”. Według legendy mają to być ślady po rycerskiej broni, w rzeczywistości są one pamiątką po średniowiecznym rytuale wielkanocnym. W XVII wieku kościół miał dwie wieże, z których jedna przykryta była hełmem barokowym. Swój obecny układ bazylikowy świątynia uzyskała po pożarze w 1852 roku i w takim kształcie przetrwała do dziś.

Kazimierz Hoffmann