Szlak

Szlak okrężny, prowadzący częściowo malownicza doliną Płoni do jej źródeł, położonych w lasach Puszczy Barlineckiej. Z Rynku (0,0 km) idziemy ul. Niepodległości w kierunku dworca PKS. Po przecięciu Młynówki, na skrzyżowaniu ulic - Rondo - koło restauracji Cancun skręcamy w lewo skos i ul. 1 Maja dochodzimy do pl. Emanuela Laskera (0,7 km).

Tutaj ul. Pełczycką wychodzimy z Barlinka. Mijamy położone w dole z lewej strony J.Chmielowe oraz okazałą lipę europejską, rosnącą dokładnie w miejscu, w którym przebiega 53 równoleżnik szer. geograf. północnej.

Dalej skręcamy z szosy w prawo (2,0 km) na brukowaną drogę, prowadzącą, wzdłuż stawów rybnych do Młyna Leśnego (3,0 km). Skręcamy w prawo i po dojściu do szerokiej drogi leśnej Płonno -Barlinek skręcamy w lewo (3,3 km). Po 400 m marszu tą drogą schodzimy z niej w prawo skos, idąc teraz ścieżką, biegnącą skrajem łąk i zarośli. Przecinamy strumień i wspinamy się lekko pod górkę. Następnie skręcamy w prawo, idziemy wokół stawów rybnych.

chmielowe.jpg drogalass.jpg drzewo.jpg

rownoleznik.jpg

Dalej wędrujemy wzdłuż strumienia. Przechodzimy przez drewniany mostek położony nad nim. Po lewej stronie znajdują się źródła Płoni. Wspinamy się pod górę dochodząc zaraz do skrzyżowania 5 ścieżek leśnych (4,7 km). Idziemy prosto, lekko w dół i wychodzimy na szosę Strzelce Kraj. - Barlinek (5,1 km). Przed nami widoczne jest jez. Uklejno. Idąc w prawo wchodzimy do Barlinka ul. Strzelecką. Aleją parkową wzdłuż jeziora idziemy w lewo (5,9 km), przechodzimy 2 mostki na kanale Młynówki, skręcamy w lewo w ul. Jeziorną, a następnie wprawo ul. Wodną wracamy do Rynku (6,5 km).